POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima actualizare: 05 septembrie 2023

Regulamentul General privind protectia Datelor cu Caracter Personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) se aplica pe intreg teritoriul Uniunii Europene începând cu 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a tuturor celor care ne-au pus la dispoziție datele lor personale, a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea prestării unui serviciu sau procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită observarii următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal („date personale”).

Prezenta Politica explică practicile societății MYMOTRIC GYM SRL (în continuare denumită “MYMOTRIC”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către MYMOTRIC GYM SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de MYMOTRIC se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările nationale privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin aceasta Politica, MYMOTRIC dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii și cu privire la drepturile de care beneficiază.

CINE SUNTEM?

Suntem MYMOTRIC GYM SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, etaj 1, birou 11, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15310/2022, având codul fiscal nr. RO46610350.

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

MYMOTRIC GYM SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a desemnat societatea BATTLEGROUP SRL, in calitate de Responsabil cu Protectia Datelor (denumit in continuare “DPO”), avand obligatia de a verifica respectarea prevederilor GDPR in operatiunile de prelucrare de date efectuate de catre operator si de a reprezenta operatorul in relatia cu persoanele vizate si cu Autoritatea de supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa in orice moment, in mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politica, utilizand datele de contact de mai jos:

Denumire DPO:  BATTLEGROUP SRL

E-mail DPO: dpo@battlegroup.ro

Web: www.battlegroup.ro

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele cu caracter personal prelucrate de noi apartin clienților direcți ai societății, beneficiar nemijlociți ai serviciilor furnizate de noi, situatie in care vom avea calitatea de operator de date personale.

 1. Pentru toti clienții societatii, prelucram in calitate de operator de date personale urmatoarele categorii de date personale:
 • nume şi prenume;
 • adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă;
 • vârsta/data naşterii;
 • date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);
 • date privind starea de sănătate, numai dacă sunt divulgate de persoanele vizate instructorilor de fitness in legătură cu desfasurarea antrenamentelor/exercitiilor fizice;
 • date biometrice privind inaltimea, greutatea si indicele de masa corporală (BMC), numai pentru persoanele vizate care si-au exprimat consimțamantul pentru folosirea sistemelor de antrenament Milon si/sau sistemul de analiză corporală InBody.
 1. Pentru clienții care folosesc sistemul de antrenament Milon, prelucrăm in calitate de operator asociat de date personale cu operatorul Milon CARE GmbH, An der Laguna 2, 88494 Ermersaker, Germania, urmatoarele categorii de date personale:
 • nume şi prenume;
 • adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă;
 • vârsta/data naşterii;
 • date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);
 • durata contractului incheiat cu MYMOTRIC;
 • date referitoare la echipamentele folosite pentru antrenamente, data si tipul exercitiului efectuat.
 • date privind starea de sănătate, numai dacă sunt divulgate de persoanele vizate instructorilor de fitness in legătură cu desfasurarea antrenamentelor/exercitiilor fizice;
 • date biometrice privind inaltimea, greutatea si indicele de masa corporală (BMC).
 1. Pentru clienții care folosesc sistemul de analiză corporală InBody, prelucrăm in calitate de operator asociat de date personale cu operatorul Biospace, Inc, California, SUA, cu reprezentant desemnat in UE conform art. 27 GDPR InBody Europe, Hessenbergweg 75A 1101CX Amsterdam-Zuidoost, Olanda, urmatoarele categorii de date personale:
 • nume şi prenume;
 • vârsta/data naşterii;
 • date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);
 • date privind starea de sănătate, numai dacă sunt divulgate de persoanele vizate instructorilor de fitness in legătură cu desfasurarea antrenamentelor/exercitiilor fizice;
 • date biometrice privind inaltimea, greutatea, dimensiuni corporale si indicele de masa corporală (BMC).
 1. Pentru clientii care utilizeaza serviciile platformei Upfit (www.upfit.today), prelucrarile de date cu caracter personal se vor realiza in conformitate cu Politica de confidentialitate a Upfit, disponibila online la adresa https://upfit.today/politica-de-confidentialitate. Atat Upfit cat si MYMOTRIC vor avea calitatea de operatori de date cu caracter personal.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este MYMOTRIC.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

MYMOTRIC se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării.
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim bunurile si serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile si instituțiile publice (de exemplu, autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale, autoritățile din domeniul sănătății sau al muncii).
 3. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.
 4. În în vederea exercitării unui interes legitim al operatorului de date personale – Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, pentru desfasurarea activitatii economice a societății si apărarea drepturilor patrimoniale si nepatrimoniale.

 PRELUCRAREA DATELOR PENTRU CONTACT

MYMOTRIC va folosi informațiile pe care ni le furnizați prin diverse modalitati, (telefonic, prin intermediul formularului electronic de contact de pe site-ul www.mymotric.ro, prin e-mail sau prin posta) exclusiv cu scopul de a da curs solicitarii dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal in scopuri comerciale, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici a MYMOTRIC.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise prin oricare din metodele de contact, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care MYMOTRIC colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai MYMOTRIC.

Cu toate acestea, MYMOTRIC a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

MYMOTRIC se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca MYMOTRIC să aibă acces și la alte date cu caracter personal obtinute printr-o interactiune a dvs. cu MYMOTRIC, de exemplu prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea MYMOTRIC în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. si MYMOTRIC, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici a societatii MYMOTRIC GYM SRL.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către MYMOTRIC vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru MYMOTRIC de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile statului, la cererea expres formulată a acestora, sau de a transmite datele dumneavoastră partenerilor cu care MYMOTRIC colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai MYMOTRIC (de exemplu, furnizori de servicii de curierat/transport) pentru furnizarea bunurilor si serviciilor.            

DURATA STOCĂRII DATELOR

MYMOTRIC va păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a stabili cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. În cazul în care ne contactați pentru o solicitare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării solicitarii dvs.
 2. In cazul in care sunteti client al societății noastre, vom păstra datele dumneavoatră pe toată durata existenței relației contractuale, si, ulterior, pentru un termen de 3 ani de zile de la ultima interacțiune cu noi.
 3. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă retrageți consimțământul sau ne solicitați să le ștergem.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, peroanele vizate au o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care MYMOTRIC le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrate– Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor– Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării– Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă căprelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică MYMOTRIC) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, MYMOTRIC) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz MYMOTRIC) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (MYMOTRIC) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, săcopiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opoziție– Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim al operatorului.
 3. Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de MYMOTRIC.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Puteti renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.
 6. Dreptul de a nu fi supus la prelucrarea datelor prin mijloace automate si crearea de profiluri – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră prin intermediul mijloacelor automate si/sau la crearea de profiluri.

 MYMOTRIC nu va prelucreaza datele prin mijloace automate si nu foloseste datele dumneavoastra la crearea de profiluri.

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care MYMOTRIC le prelucrează fie prin transmiterea prin email a unei cereri către DPO-ul MYMOTRIC utilizand datele de contact de mai sus, fie printr-o solicitare scrisă, transmisă in format fizic la sediul societății. Pentru exercitare anumitor drepturi (de exemplu, pentru exercitarea dreptului de acces la date), va putea fi necesar să va solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor judiciare sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

MYMOTRIC a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii MYMOTRIC, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama MYMOTRIC sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei politici.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut.

In situatia in care prezenta Politica va fi modificata, veti putea identifica momentul actualizarii ei conform datei mentionate la inceputul sau, in cadrul paragrafului Ultima modificare; vă rugam să consultați Politica revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.

Check out our google reviews
Angela MariaAngela Maria
15:00 04 Nov 23
Locatie curata, aerisita, aparate performante, clase pentru oricine, personal amabil. 👍
Theodor MoldoveanuTheodor Moldoveanu
08:33 15 Oct 23
Sala de sport foarte curata si moderna. Nu este unul dintre cele mai spațioase dintre ele din București, dar nici nu este prea aglomerat. Au mai mult decât suficiente mașini/greutăți pentru tot ce aveți nevoie.
Marius StancuMarius Stancu
16:02 04 Sep 23
O sală extraordinară, modernă, cu aparate foarte performante. Tot personalul de nota 10, sală de karate este excepțională iar senseii adevărați profesioniști, tineri și cu foarte mult bun-simț! Bravo my motric și karate kid !
Magda TurcanMagda Turcan
13:29 05 Aug 23
O sala cu antrenori profesioniști și dedicați. Un loc deosebit ce îl recomand din inima..
Bogdan ConstantinBogdan Constantin
21:52 27 May 23
O sala moderna cu aparate noi, performante si extrem de facile pentru persoanele ce sunt la inceput de drum.Punctul forte al salii este circuitul milonizer format din 8 aparate inteligente ce se configureaza automat dupa postura si greutatea ideala pentru obiectivul pe care il doresti: slabire sau masa musculara. Sala este foarte curata, permanent dezinfectata, personalul este amabil si intotdeauna prezent.Au inclusiv aparate de kinetoterapie dar pe care nu le-am folosit niciodata pentru ca nu stiu cum si trainerii isi ofera sprijinul doar contracost.Puncte negative: spatiul este mic, abia gaseam loc sa fac exercitii cu gantere sau bara pt biceps. La ore de varf e cam greu sa gasesc loc liber la aparate.Nu au banca scott pt biceps, doar 1 aparat pe care nu il foloseste aproape nimeni pt ca este ciudat si nici circuitul milonizer nu are aparat pt biceps.Nu mi se pare suficient de aerisita sala, desi se pot rabata ferestrele.Muzica e aproape mereu aiurea, rareori am gasit muzica buna pentru antrenament.Pretul mie mi se pare mult prea mare 284 lei/ luna. Am inceput cu 230 pe luna (pret disponibil prin platforma bennefit) si au refuzat sa imi reinnoiasca abonamentul la acelas pret.Circuitul milonizer e cam ciudat deoarece nu poti creste greutatea treptat si esti fortat sa incepi cu greutatea maxima pe care o poti suporta.
Liuba GreceaLiuba Grecea
18:16 18 Apr 23
O sală de gym care are că punct forte sistemul Millon (aparate care se reglează singură în funcție de forma în care ești și de caracteristicele corpului tău, în așa fel încât să poți progresa super particularizat, fără să îți bați capul de cum să reglezi tu aparatele), combinate cu câteva aparate Five-konzept pentru stretching. În rest, aparate obișnuite și o sală pentru ore de grup.Curat, civilizat, recomand.
Ana TAna T
18:17 26 Jul 20
Sala este impecabila, super curata, are aparate de ultima generatie si preferatul meu, conceptul de circuit pe aparatele ce se ajusteaza pe structura ta corporala. Cred ca acesta tehnologie va revolutiona antrenamentele de fitness
js_loader