Politică de confidențialitate old

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima actualizare: 30 ianuarie 2021

Regulamentul General privind protectia Datelor cu Caracter Personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) se aplica pe intreg teritoriul Uniunii Europene începând cu 25 Mai 2018.

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a tuturor celor care ne-au pus la dispozitie datele lor personale, a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea prestarii unui serviciu sau procesarii unei solicitari, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Va rugam sa acordati o atentie deosebita observarii urmatoarei Politici pentru a întelege modul în care vor fi prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal („date personale”).

Prezenta Politica explica practicile societatii KINETO MEDICAL SPORTS CLUB SRL (în continuare denumita “MYMOTRIC”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul în care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre KINETO MEDICAL SPORTS CLUB SRL.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de MYMOTRIC se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum si cu reglementarile privind protectia datelor cu caracter personal.

Prin aceasta Politica, MYMOTRIC doreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

CINE SUNTEM?
Suntem KINETO MEDICAL SPORTS CLUB SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. Bucuresti Sectorul 1, Str. DR. IACOB FELIX, Nr. 28, BIROU 11, Etaj 1, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14930/2018 si având codul fiscal nr. 40012241.

Prin aceasta Politica, MYMOTRIC doreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. In plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)
KINETO MEDICAL SPORTS CLUB SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a desemnat societatea BATTLEGROUP SRL, in calitate de Responsabil cu Protectia Datelor (denumit in continuare “DPO”), avand obligatia de a verifica respectarea prevederilor GDPR in operatiunile de prelucrare de date efectuate de catre operator si de a reprezenta operatorul in relatia cu persoanele vizate si cu Autoritatea de supraveghere.
Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa in orice moment, in mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politica, utilizand datele de contact de mai jos:

Denumire DPO: BATTLEGROUP SRL
E-mail DPO: dpo@battlegroup.ro
Web: www.battlegroup.ro

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” inseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastra) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un numar de identificare unic). Aceasta inseamna ca datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferintele personale si obiceiurile de cumparaturi, continutul generat de utilizatori, informatiile financiare si informatiile privind situatia financiara. Acesta ar putea include si identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastra sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastra mobil, precum si modulele cookie.

CE ÎNSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM?

Datele cu caracter personal prelucrate de noi apartin clientilor directi ai societatii, beneficiar nemijlociti ai serviciilor furnizate de noi, situatie in care vom avea calitatea de operator de date personale.

1. Pentru toti clientii societatii, prelucram in calitate de operator de date personale urmatoarele categorii de date personale:
(i) nume si prenume;
(ii) adresa de domiciliu si/sau resedinta;
(iii) vârsta/data nasterii;
(iv) date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail);
(v) date privind starea de sanatate, numai daca sunt divulgate de persoanele vizate instructorilor de fitness in legatura cu desfasurarea antrenamentelor/exercitiilor fizice;
(vi) date biometrice privind inaltimea, greutatea si indicele de masa corporala (BMC), numai pentru persoanele vizate care si-au exprimat consimtamantul pentru folosirea sistemelor de antrenament Milon si/sau sistemul de analiza corporala InBody.

2. Pentru clientii care folosesc sistemul de antrenament Milon, prelucram in calitate de operator asociat de date personale cu operatorul Milon CARE GmbH, An der Laguna 2, 88494 Ermersaker, Germania, urmatoarele categorii de date personale:
(i) nume si prenume;
(ii) adresa de domiciliu si/sau resedinta;
(iii) vârsta/data nasterii;
(iv) date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail);
(v) durata contractului incheiat cu MYMOTRIC;
(vi) date referitoare la echipamentele folosite pentru antrenamente, data si tipul exercitiului efectuat.
(vii) date privind starea de sanatate, numai daca sunt divulgate de persoanele vizate instructorilor de fitness in legatura cu desfasurarea antrenamentelor/exercitiilor fizice;
(viii) date biometrice privind inaltimea, greutatea si indicele de masa corporala (BMC).

3. Pentru clientii care folosesc sistemul de analiza corporala InBody, prelucram in calitate de operator asociat de date personale cu operatorul Biospace, Inc, California, SUA, cu reprezentant desemnat in UE conform art. 27 GDPR InBody Europe, Hessenbergweg 75A 1101CX Amsterdam-Zuidoost, Olanda, urmatoarele categorii de date personale:
(i) nume si prenume;
(ii) vârsta/data nasterii;
(iii) date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail);
(iv) date privind starea de sanatate, numai daca sunt divulgate de persoanele vizate instructorilor de fitness in legatura cu desfasurarea antrenamentelor/exercitiilor fizice;
(v) date biometrice privind inaltimea, greutatea, dimensiuni corporale si indicele de masa corporala (BMC).

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este MYMOTRIC.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

MYMOTRIC se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

1. Prelucrate în mod corect, legal si transparent;

2. Colectate în scopuri specificate, explicite si legitime;

3. Adecvate, relevante si limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

4. Corecte si actualizate;

5. Pastrate într-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrarii.

6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel încât datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. În scopul încheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executarii contractului. Pentru a putea sa va oferim bunurile si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va apartin.

2. În scopul îndeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligatii legale. Solicitam o serie de date personale în scopul de a ne îndeplini obligatiile impuse de catre autoritatile si institutiile publice (de exemplu, autoritatile fiscale în legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale, autoritatile din domeniul sanatatii sau al muncii).

3. În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimtamântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a va transmite mesaje de marketing, oferte, stiri, viitoare campanii, invitatii la diverse evenimente.

4. În în vederea exercitarii unui interes legitim al operatorului de date personale – Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, pentru desfasurarea activitatii economice a societatii si apararea drepturilor patrimoniale si nepatrimoniale.

PRELUCRAREA DATELOR PENTRU CONTACT

MYMOTRIC va folosi informatiile pe care ni le furnizati prin diverse modalitati, (telefonic, prin intermediul formularului electronic de contact de pe site-ul www.mymotric.ro, prin e-mail sau prin posta) exclusiv cu scopul de a da curs solicitarii dumneavoastra.

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal in scopuri comerciale, întelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei politici a MYMOTRIC.

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca pentru a putea procesa solicitarile dumneavoastra transmise prin oricare din metodele de contact, este posibil ca, în anumite circumstante, sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra partenerilor cu care MYMOTRIC colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai MYMOTRIC.

Cu toate acestea, MYMOTRIC a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum si prelucrarea în conformitate cu cerintele GDPR a datelor dumneavoastra de catre entitatile mentionate anterior.

MYMOTRIC se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor în care exista consimtamântul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca MYMOTRIC sa aiba acces si la alte date cu caracter personal obtinute printr-o interactiune a dvs. cu MYMOTRIC, de exemplu prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversatiilor telefonice, conversatii e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obtinerii de informatii, etc.

Prin contactarea MYMOTRIC în oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita între dvs. si MYMOTRIC, întelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici a societatii KINETO MEDICAL SPORTS CLUB SRL.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI

Datele cu caracter personal prelucrate de catre MYMOTRIC vor putea fi divulgate si/ sau transferate catre terti doar în situatia în care exista consimtamântul dumneavoastra expres pentru a proceda în acest sens, cu exceptia situatiilor în care exista o obligatie legala/ contractuala pentru MYMOTRIC de a proceda în acest mod.

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca este posibil ca în anumite circumstante sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra cu caracter personal catre autoritatile statului, la cererea expres formulata a acestora, sau de a transmite datele dumneavoastra partenerilor cu care MYMOTRIC colaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai MYMOTRIC (de exemplu, furnizori de servicii de curierat/transport) pentru furnizarea bunurilor si serviciilor.

DURATA STOCARII DATELOR

MYMOTRIC va pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne îndeplini obligatiile impuse de lege.

Pentru a stabili cât timp sunt pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:

1. În cazul în care ne contactati pentru o solicitare, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii solicitarii dvs.

2. In cazul in care sunteti client al societatii noastre, vom pastra datele dumneavoatra pe toata durata existentei relatiei contractuale, si, ulterior, pentru un termen de 3 ani de zile de la ultima interactiune cu noi.

3. În cazul în care v-ati oferit consimtamântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, pastram datele dumneavoastra personale pâna când va retrageti consimtamântul sau ne solicitati sa le stergem.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In conformitate cu GDPR, peroanele vizate au o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care MYMOTRIC le prelucreaza:

1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveti dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem. Prima furnizare de informatii se va face fara a percepe niciun fel de taxa. Daca veti mai avea nevoie de copii ale informatiilor deja furnizate, este posibil sa percepem o taxa rezonabila tinând cont de costurile administrative de furnizare a informatiilor. Solicitarile vadit neintemeiate, excesive sau repetate pot sa nu primeasca un raspuns.

2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveti dreptul sa cereti ca datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau invechite si/ sau sa le completati daca acestea sunt incomplete.

3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – In unele cazuri, aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastra. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea sa fim fortati sa pastram Datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii Datelor dumneavoastra. Acest lucru inseamna ca prelucrarea Datelor dumneavoastra este limitata, astfel incat sa putem pastra Datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in circumstante specifice prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor, si anume:
– exactitatea Datelor este contestata de persoana vizata (adica de dumneavoastra), pentru o perioada care permite operatorului (adica MYMOTRIC) sa verifice corectitudinea Datelor;
– prelucrarea este ilegala si persoana vizata (adica dumneavoastra) se opune stergerii Datelor si solicita restrictia de utilizare a acestora;
– operatorul (de exemplu, MYMOTRIC) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata (adica de dumneavoastra) pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale;
– persoana vizata (adica dumneavoastra) a ridicat obiectii procesarii bazata pe motive legitime din partea operatorului (in acest caz MYMOTRIC) in temeiul verificarii daca motivele legitime ale operatorului (MYMOTRIC) depasesc pe cele ale persoanei vizate (adica dumneavoastra).

5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveti dreptul sa mutati, sa copiati sau sa transferati datele care va intereseaza din baza noastra de date intr-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ati furnizat, atunci cand procesarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe baza unui contract si este implementata prin mijloace automate.

6. Dreptul de opozitie – Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim al operatorului.

7. Dreptul de a va retrage consimtamntul n orice moment – Va puteti retrage consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra atunci cand o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamântului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta – Aveti dreptul sa depuneti o plangere in fata autoritatii de protectie a datelor din tara dumneavoastra de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protectie a datelor oferite de MYMOTRIC.

9. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct – Puteti renunta la comunicarea noastra de marketing direct în orice moment.

10. Dreptul de a nu fi supus la prelucrarea datelor prin mijloace automate si crearea de profiluri – Va puteti opune in orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra prin intermediul mijloacelor automate si/sau la crearea de profiluri.
MYMOTRIC nu va prelucreaza datele prin mijloace automate si nu foloseste datele dumneavoastra la crearea de profiluri.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi in ceea ce priveste datele personale pe care MYMOTRIC le prelucreaza fie prin transmiterea prin email a unei cereri catre DPO-ul MYMOTRIC, fie printr-o solicitare scrisa, datata si semnata, transmisa in format fizic la sediul societatii. Intr-o astfel de situatie, va fi necesar sa solicitam o dovada a identitatii dumneavoastra.

SOLICITARI JURIDICE

Accesam, pastram si oferim informatiile dumneavoastra autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati:
1. Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci când consideram, cu buna-credinta, ca legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil sa raspundem la solicitari de natura juridica atunci când consideram, cu buna-credinta, ca raspunsul impus de legile din jurisdictia respectiva afecteaza utilizatorii din acea jurisdictie si este conform cu standardele recunoscute la nivel international.

2. Atunci când consideram, cu buna credinta, ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a oricarui material care ne apartine, încalcari ale conditiilor sau politicilor noastre sau alte activitati daunatoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastra si pe altii, inclusiv în cadrul investigatiilor judiciare sau al anchetelor autoritatilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vatamarea corporala iminenta. De exemplu, daca este relevant, furnizam informatii catre si primim informatii de la terti parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastra, pentru a preveni frauda, abuzul si alte activitati daunatoare în cadrul si în afara materialelor noastre.

Informatiile pe care le primim despre dumneavoastra pot fi accesate si stocate o perioada mai lunga de timp atunci când fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligatii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigatii privind posibile încalcari ale conditiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

SECURITATEA PRELUCRARII

MYMOTRIC a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal împotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii MYMOTRIC, precum si orice terte parti care actioneaza în numele si pe seama MYMOTRIC sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei politici.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut.

In situatia in care prezenta Politica va fi modificata, veti putea identifica momentul actualizarii ei conform datei mentionate la inceputul sau, in cadrul paragrafului Ultima modificare; va rugam sa consultati Politica revizuita înainte de a alege sa continuati sa utilizati materialele noastre.

Termenii prezentei Politici se interpreteaza în conformitate cu legislatia aplicabila.

CONTACT

Daca aveti intrebari sau preocupari cu privire la modul în care tratam si folosim datele dumneavoastra cu caracter personal sau doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactati accesand datele de contact ale DPO-ului nostru.

Check out our google reviews
Angela MariaAngela Maria
15:00 04 Nov 23
Locatie curata, aerisita, aparate performante, clase pentru oricine, personal amabil. 👍
Theodor MoldoveanuTheodor Moldoveanu
08:33 15 Oct 23
Sala de sport foarte curata si moderna. Nu este unul dintre cele mai spațioase dintre ele din București, dar nici nu este prea aglomerat. Au mai mult decât suficiente mașini/greutăți pentru tot ce aveți nevoie.
Marius StancuMarius Stancu
16:02 04 Sep 23
O sală extraordinară, modernă, cu aparate foarte performante. Tot personalul de nota 10, sală de karate este excepțională iar senseii adevărați profesioniști, tineri și cu foarte mult bun-simț! Bravo my motric și karate kid !
Magda TurcanMagda Turcan
13:29 05 Aug 23
O sala cu antrenori profesioniști și dedicați. Un loc deosebit ce îl recomand din inima..
Bogdan ConstantinBogdan Constantin
21:52 27 May 23
O sala moderna cu aparate noi, performante si extrem de facile pentru persoanele ce sunt la inceput de drum.Punctul forte al salii este circuitul milonizer format din 8 aparate inteligente ce se configureaza automat dupa postura si greutatea ideala pentru obiectivul pe care il doresti: slabire sau masa musculara. Sala este foarte curata, permanent dezinfectata, personalul este amabil si intotdeauna prezent.Au inclusiv aparate de kinetoterapie dar pe care nu le-am folosit niciodata pentru ca nu stiu cum si trainerii isi ofera sprijinul doar contracost.Puncte negative: spatiul este mic, abia gaseam loc sa fac exercitii cu gantere sau bara pt biceps. La ore de varf e cam greu sa gasesc loc liber la aparate.Nu au banca scott pt biceps, doar 1 aparat pe care nu il foloseste aproape nimeni pt ca este ciudat si nici circuitul milonizer nu are aparat pt biceps.Nu mi se pare suficient de aerisita sala, desi se pot rabata ferestrele.Muzica e aproape mereu aiurea, rareori am gasit muzica buna pentru antrenament.Pretul mie mi se pare mult prea mare 284 lei/ luna. Am inceput cu 230 pe luna (pret disponibil prin platforma bennefit) si au refuzat sa imi reinnoiasca abonamentul la acelas pret.Circuitul milonizer e cam ciudat deoarece nu poti creste greutatea treptat si esti fortat sa incepi cu greutatea maxima pe care o poti suporta.
Liuba GreceaLiuba Grecea
18:16 18 Apr 23
O sală de gym care are că punct forte sistemul Millon (aparate care se reglează singură în funcție de forma în care ești și de caracteristicele corpului tău, în așa fel încât să poți progresa super particularizat, fără să îți bați capul de cum să reglezi tu aparatele), combinate cu câteva aparate Five-konzept pentru stretching. În rest, aparate obișnuite și o sală pentru ore de grup.Curat, civilizat, recomand.
Ana TAna T
18:17 26 Jul 20
Sala este impecabila, super curata, are aparate de ultima generatie si preferatul meu, conceptul de circuit pe aparatele ce se ajusteaza pe structura ta corporala. Cred ca acesta tehnologie va revolutiona antrenamentele de fitness
js_loader